Priser

Privattime

Hos Game On pr. time (60 min)

Kr 400

Hjemmebesøk pr. time (60 min)

Fra kr 600

Atferdskonsultasjon

Inntil 2 timer hos Game On (i tillegg til forberedelser og treningsplan) 

Kr 1500

Hjemmebesøk


    Fra kr 1700

Kurs/gruppetrening

Pris etter avtale